yarı gölgeli ay tutulması

5-6 Haziran 2020 Yarı Gölgeli Ay Tutulması
10-11 Ocak Yarı Gölgeli Ay Tutulması
11 Şubat Yarı Gölgeli Ay Tutulması
16 Eylül Yarı Gölgeli Ay Tutulması